NOBLEX

Date: 17-08-25 10:51 List

Freckle, whitening & skin texture - noblex

Name: Tàn nhang, làm trắng và kết cấu da - NoblexHits: 151

 

 

Tàn nhang, làm trắng và kết cấu da - Noblex

3 liệu trình @ 3 tuần trị liệu

Biên độ rộng: 1ms / Chế độ phân số / Dòng: 70 J/cm2

 

Previous Next List