NOBLEX

Date: 17-08-25 10:57 List

Nám da và sắc tố da - Noblex

Name: Nám da và sắc tố da - NoblexHits: 163

 

 

Nám da và sắc tố da - Noblex

2 liệu trình @ 3 tuần trị liệu

Biên độ rộng : 1ms / Chế độ phân số / Dòng: 60 J/cm2

Previous Next List