NOBLEX

Date: 17-08-25 10:46 List

Melasma & pigmentation - noblex

Name: Nám da và sắc tố da- noblexHits: 157

 

 

Nám da và sắc tố da - Noblex

 

1.Công nghệ Noble: Biện độ rộng: 1ms / chế độ phân số / Dòng: 60 J/cm2 / 3 liệu trình @ 3 tuần trị liệu

2.Q-switched Nd:YAG(chế độ PTP): Kích thước điểm: 4mm/ Dòng: 1.4 J/cm2 / 8 liệu trình @ 1 tuần trị liệu

 

Previous Next List