NOBLEX

Date: 17-08-25 10:41 List

Melasma & pigmentation - noblex

Name: Nám da và sắc tố da- noblexHits: 174

 

 

Nám da và sắc tố da- noblex
 

3 liệu trình @ 3 tuần trị liệu

1.Công nghệ Noble : biên độ rộng : 1ms / chế độ phân số / dòng: 60 J/cm2

2.Vết đỏ mụn (Biên dộ dài Nd:YAG): Biên độ rộng: 5ms / kích thước điểm: 5mm / dòng: 152 J/cm2

3.Chế độ Genesis (Biên độ dài Nd:YAG): Biên độ rộng: 0.5ms / Kích Thước điểm: 7mm / dòng: 22 J/cm2

 

Previous Next List