NOBLEX

Date: 17-08-25 10:54 List

Melasma - noblex

Name: Nám da - NoblexHits: 153

 

 

Nám da - Noblex

2 liệu trình @ 3 tuần trị liệu

Biên độ rộng: 1ms / Chế độ phân số / Dòng: 60 J/cm2

 

Previous Next List